השיעורים


שיעור קשתות ווג'י טיפוסי עורך כשעתיים, ומורכב בבסיסו משני מקטעים. במקטע הראשון אנו מתרגלים כקבוצה סדרה של תנועות ותנוחות שאיגדנו וסידרנו עבורכם, ממאגר הידע והנסיון הענף שמביא איתו פיטו מאומנויות הגופנפש, אותן הוא מלמד שנים רבות.
חלק מן התנועות המתורגלות חוזרות מידי שיעור, וחלקן תנועות חדשות. מטרת חלקו הראשון של השיעור היא לנוע יחד בעזרת תנועה והתבוננות למצב גופני ותודעתי אחר. מחובר יותר, שליו יותר ופתוח יותר.
את התהליך אשר הנענו בחלק הראשון של השיעור, נגלם יחד בחלקו השני של השיעור, הקשתות.
בקשתות ווג'י אין אנו שואפים לפגוע במרכז המטרה כבענף ספורטיבי, אלא לתרגל ולהעמיק בקשתות בכדי ליצור עבורנו כלי המשקף החוצה את מהותנו הפנימית. המטרה שמולנו אינה יותר מאשר נקודת ייחוס בה אנו נעזרים כדי להתבונן פנימה, לתמונת מצב מאוזנת וצלולה הניגלת לנו במעופו של כל חץ אותו אנו משחררים.
 במרוצת הזמן, כקשתי ווג'י, הולכת ומתפתחת הקשתות הן כאמנות חיצונית, והן ככלי פנימי. בתנועה מיומנת נדע להניע את החץ למרכזה של המטרה שמולנו, אך חשוב מכך, יהיה בידינו כלי עוצמתי ומיוחד המלווה אותנו במסענו להכרה והתפתחות פנימית.
השיעורים